REHABILITERING AV BOLIG MED NYTT TILBYGG OG PÅBYGG, TÅSEN, OSLO.

PROSJEKT:

  • Rehabilitering av bolig, med tilbygg og påbygg.
  • Oppstart: 2018
  • Status: forprosjekt
  • Bruksareal: 175 kvm

BAKGRUNN:

Enheten er en del av en tomannsbolig bygget i 1955 og ligger i et område med småhusbebyggelse på Tåsen i Oslo. For å få plass til en større familie måtte boligen ha flere soverom og plassbygde løsninger for å utnytte arealet på best mulig måte.