NYTT TILBYGG, NESTTUN, BERGEN.

UTFORMINGSKONSEPT:

PROSJEKT:

  • Tilbygg på to etasjer med ny altan og terrasse
  • Skissefase og forprosjekt: 2018-2019
  • Bruksareal tilbygg: 53 kvm

BAKGRUNN:

Eksisterende bolig er fra 1964, og deler av bygget ble pusset opp i nyere tid. Et viktig utformingspremiss var at tilbygget skulle tilpasses eksisterende fasadeløsning og interiør, samtidig som det skulle gi et løft og skape et nytt utrykk.