REHABILITERING OG NYTT TILBYGG, NATTLANDSFJELLET, BERGEN

PROSJEKT:

  • Rehabilitering av eksisterende bolig, nytt tilbygg og utebod.
  • Oppstart: 2018
  • Status: forprosjekt
  • Bruksareal: 139 kvm

BAKGRUNN:

Boligen ble oppført i 1986 som en del av en tett trehusbebyggelse med høye arkitektoniske kvaliteter. Utfordringen i eksisterende bolig er lite dagslys på grunn av nabohus som ligger tett på begge sider og en høy fjellvegg på baksiden.