FIREMANNSBOLIG PÅ LANDÅSLIEN, BERGEN

UTFORMINGSKONSEPT:

PROSJEKT:

  • Ny firemannsbolig med felles parkeringsanlegg
  • Oppstart: 2018
  • Status: forprosjekt
  • Total bruksareal: 867 kvm.
  • Boligareal: 2 leiligheter på ca. 100 kvm i første etasje, og 2 leiligheter over to plan på ca. 180 kvm, i 2. etasje og loft.

BAKGRUNN:

Landåslien ligger i et etablert historisk boligstrøk. En viktig utformingsparameter i prosjektet var å ivareta den karakteristiske bebyggelsen i nabolaget. En formanalyse av bebyggelsen ga inspirasjon til en nytolkning, som ivaretar hovedtrekkene, men med nye detaljer og flere etasjer.

Eksisterende bygningsstruktur har langsgående hovedform som er oppdelt i flere boliger på tvers av lengdeaksen.

Hovedformen brytes og variasjon skapes ved at bygningene forskyves i forhold til hverandre med ulike tilbygg.