METODE.

Det fins mange måter å løse ett prosjekt på, og det er i starten av prosjektet man kan teste ut flere løsninger uten at det koster mye. Jo lengre ut i prosessen man er, jo dyrere og vanskeligere blir det å gjøre endringer. Derfor er det viktig å ha god tid i starten, for å sikre optimale løsninger som ivaretar alle krav og behov. 

Kurven under (McLeamy kurven) illustrerer sammenhengen mellom muligheten til å påvirke prosjektet (GRØNN) og kostnader forbundet med å endre prosjektet (RØD) i forskjellige prosjektfaser. Selv om McLeamy ofte brukes i sammneheng med store og komplekse prosjekter, kan prinsippet implementeres i alle type designprosjekter.