SMÅ ROM. STORE ROM. UTEROM. BYROM.

Romriss hjelper deg med alle aspekter i prosjektet ditt, og har erfaring med både store bolig- og næringsprosjekter, og små rehabiliteringsprosjekter.

Utforming av hvert prosjekt tar utgangspunkt i bruken, de økonomiske rammene og estetiske kvaliteter. Samtidig er alle byggeprosjekter også en del av et nærområde som må ivaretas.

Det stilles ofte de samme kravene til små som til store prosjekter. Plan og bygningsloven, byggteknisk forskrift og kommunale planer skal sikre gode bygg og en helhetlig utvikling av byene. Arkitekturfaget handler nettopp om å finne gode funksjonelle løsninger innenfor en gitt økonomisk ramme, der estetiske kvaliteter blir optimalisert innenfor et gitt regelverk.